Jídelna

Stravování zajišťuje školní jídelna, která je součástí budovy. Ve skladbě jídelníčku využíváme regionálních potravin. Snažíme se děti vést ke zdravému stravování, učíme je sladkosti nahrazovat zdravým mlsáním, které si občas i sami připravují. V pitném režimu mají děti denně na výběr čistou vodu, bylinný čaj, atd. Po domluvě možnost přizpůsobení se individuálním potřebám u dítěte (např. vegetariánská strava, bezlepková dieta).

Školní jídelna zajišťuje stravu pro děti MŠ (přesnídávka – oběd – svačina), žáky ZŠ (oběd), zaměstnance (oběd) a cizí strávníky (oběd).

 

Přípravu stravy zajišťují

Ing. Eva Lukášová - vedoucí školní jídelny (tel.: 724 224 979)
Jana Vinklárková - vedoucí kuchařka (tel.: 604 842 739)
Taťana Helisková - kuchařka

 

Stravné činí:

1. - 4. třída: 20,-
5. třída: 24,-
MŠ celodenní: 31,- (přesnídávka 7,-, oběd 17,-, svačina 7,-)
MŠ celodenní 7 let:   34,- (přesnídávka 7,-, oběd 20,-, svačina 7,-)
MŠ polodenní: 24,- (přesnídávka 7,-, oběd 17,-)
MŠ polodenní 7 let:  27,- (přesnídávka 7,-, oběd 20,-)
Cizí strávníci: 68,-
Důchodci obce Skalička: 58,- (10,- doplatek Obecního úřadu Skalička)
 

Přihlašování a odhlašování obědů:

Děti a pravidelní cizí strávníci mají oběd automaticky přihlášený.

Rodiče jsou povinni odhlásit žáka ze stravování po dobu jeho nepřítomnosti ve škole. Odhlášení se provádí 24 hodin předem telefonicky, nebo osobně ve škole. Rodiče nahlásí přerušení stravování od začátku do konce nepřítomnosti žáka, popřípadě prodlouží dobu, po kterou budou obědy odhlášeny. V případě akutního onemocnění lze odhlásit obědy nejpozději do 8:00 hod. První den nemoci mají rodiče možnost vyzvednutí oběda od 11:00 hod - 13:00 hod ve školní jídelně za dotovanou cenu dle § 4/9 Vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

 

Telefonní číslo pro odhlášení obědů:

581 523 623 – ZŠ a MŠ Skalička

Děti MŠ je možné odhlásit u vyučující učitelky do 8 hodin.
 

Doba výdeje obědů:

Pro cizí strávníky - 11:00 - 11:30.

Pro základní školu - 11:30 – 14:00.
 


Způsoby platby:

Stravné se platí zpětně za odebrané obědy po skončení kalendářního měsíce

  • inkasem z účtu – nutno vyplnit tiskopis a odevzdat jej vedoucí ŠJ; v bance, kde má strávník (zákonný zástupce) vedený účet, je nutno zřídit svolení k inkasu. Částky stravného jsou inkasovány z účtů strávníků vždy 15. den následujícího měsíce. V případě více dětí neumožňuje používaný počítačový program částky sčítat, proto bude na každé dítě inkasována částka zvlášť. U inkas, která nebyla bankou provedena, je možné částku stravného poslat na účet školy č. 86-7200470287/0100 (uvádějte variabilní symbol, pod kterým měla být částka inkasována) nebo zaplatit v hotovosti u vedoucí ŠJ.

  • v hotovosti – v prvním týdnu nového měsíce je možné zaplatit stravné za obědy odebrané v minulém měsíci u vedoucí ŠJ. Příležitostní strávníci platí obědy při výdeji.

 

 Jídelníček
Pondělí 09.12.2019
Oběd: Polévka selská A:1,3,6,7,9 Kuře ala bažant, rýže, okurkový salát A:1 Ovoce A:- Čaj A:-
Úterý 10.12.2019
Oběd: Polévka rajská s ovesnými vločkami A:1,3,6,7,9 Balenky s Nivou, bramborová kaše, kompot A:1,3,6,7 Voda s citronem A:-
Středa 11.12.2019
Oběd: Polévka hrachová s houskou A:1,3,6,7,9 Zapečené těstoviny s tuňákem a mozzarellou, zeleninová obloha A:1,3,4,7 Šťáva A:-
Čtvrtek 12.12.2019
Oběd: Polévka hráškový krém A:1,3,6,7,9 Vepřový guláš, knedlík A:1,3,7 Čaj A:-
Pátek 13.12.2019
Oběd: Polévka slepičí s kapáním A:1,3,6,7,9 Koprová omáčka, vejce, brambory A:1,3,7 Ovoce A:- Minerálka A:-
Tel.:
+420 581 623 523
Mob.:
+420 723 321 048


Copyright © 2019 Základní a mateřská škola SkaličkaTvorba webu - webseo.cz